JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vittnesstöd

 

Vittnesstöden är ideellt arbetande personer som har genomgått en utbildning och avlagt ett moraliskt bindande tystnadslöfte.

Om du vill att ett vittnesstöd skall finnas på hovrätten i samband med rättegången är du välkommen att ringa nedanstående telefonnummer.

Kontaktperson:  Karin Lindberg
                        samordnare för Vittnesstödsverksamheten i Malmö

            telefon  090-70 82 18
            mobil    070 - 275 61 62

            e-post   karin.lindberg@brottsoffermyndigheten.se
            Web:     www.brottsoffermyndigheten.se, www.rattegangsskolan.se, www.jagvillveta.se

 
Senast ändrad: 2017-05-29