JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Organisation

Hovrätten över Skåne och Blekinge är indelad i tre dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Chef för hovrätten är en hovrättspresident.

Varje avdelning består av elva-tolv ledamöter (en lagman, som är chef för avdelningen, åtta hovrättsråd och två-tre adjungerade ledamöter) samt fyra fiskaler. Varje avdelning har också ett kansli som består av fem domstolssekreterare, varav en är handläggarchef.

Inom den administrativa avdelningen, som leds av en administrativ direktör, finns ett kansli, registratorsexpedition samt funktioner för IT och telefoni. Vidare finns det en bibliotekarie samt expeditions- och ordningsvakter.

Hovrätten över Skåne och Blekinge har omkring 95 anställda.
Senast ändrad: 2018-03-13