JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Organisation

Hovrätten över Skåne och Blekinge är indelad i tre avdelningar och en administrativ enhet. Chef för hovrätten är en hovrättspresident.

Varje avdelning består av nio-tio ledamöter (en lagman, tillika chef för avdelningen, sex-sju hovrättsråd och två adjungerade ledamöter) samt fyra fiskaler/ beredningsjurister. Varje avdelning har också ett kansli som består av sex domstolssekreterare, varav en är kansliföreståndare.

Inom den administrativa enheten, som leds av en administrativ direktör, finns ett kansli och registratorsexpedition samt funktioner för IT och telefoni. Vidare finns det bibliotekarier samt expeditions- och ordningsvakter.

Hovrätten över Skåne och Blekinge har omkring 90 anställda.
Senast ändrad: 2009-10-13