JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Nya krav utskickade efter hovrättens dom i målet om porrfakturor

[2016-06-17] Hovrätten över Skåne och Blekinge

I måndags meddelade Hovrätten över Skåne och Blekinge dom i målet om porrfakturor. Domen innebar att åtalet för grov utpressning till stora delar ogillades. Nu har de åtalade personerna skickat ut nya krav. Hovrättens dom innebär inte att mottagarna är skyldiga att betala några skadestånd.

Bakgrunden till domen som hovrätten meddelade i måndags var att de åtalade männen skickat ut ett stort antal kravbrev, med påstående om att mottagaren olovligen laddat ner porrfilm. Enligt åklagaren utgjorde utsändandet av dessa kravbrev grov utpressning. Denna del av åtalet ogillades till stora delar av hovrätten.

Efter hovrättens dom har det skickats ut nya krav, denna gång genom SMS. I meddelandena krävs skadestånd både för den ursprungliga nedladdningen och för att brottet falsk tillvitelse. Flera av mottagarna har kontaktat hovrätten och frågat om hovrättens dom innebär att de är skadeståndsskyldiga.

Hovrätten påpekar i ett uttalande att ingenting i hovrättens dom säger att någon målsägande är skadeståndsskyldig, varken för den bakomliggande nedladdningen eller för brottet falsk tillvitelse.

Hovrättspresidenten Lennart Svensäter säger i en kommentar att några sådana slutsatser inte kan dras av domen. ”Att åklagaren i brottsmålsrättegången medgav att nedladdning skett betyder inte att målsägandena är betalningsskyldiga. Att ett åtal ogillas innebär inte utan vidare att anmälaren gjort sig skyldig till falsk tillvitelse. För det brottet krävs mycket mer än så. Slutsatserna som framförs i SMS:n följer alltså inte av domen.”

 

Senast ändrad: 2016-06-17

För mer information kontakta:

Nicklas Söderberg
Administrativ direktör
0708-886609

Helen Voelkerling
Hovrättsråd (referent i brottmålet)
040-355731