JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten ogillar talan om att få ut försäkrings-ersättning i de s.k. Connectamålen

[2015-12-01] Hovrätten över Skåne och Blekinge

Förra sommaren förpliktade Lunds tingsrätt Länsförsäkringar att betala försäkringsersättning till 34 privatpersoner som förlorat pengar genom att förmås att investera i ”finansiella produkter” som inte existerade. Domen överklagades av Länsförsäkringar och målet har nu prövats av hovrätten i Malmö. Hovrätten ogillar talan om att få ut försäkringsersättning i samtliga fall.

De 34 privatpersonerna hade under åren 2003–2010 kommit i kontakt med en anställd vid Connecta Fond och Försäkring AB (Connecta). Efter något eller några möten föreslog den Connecta-anställde att privatpersonerna skulle placera pengar i en ”finansiell produkt” som inte fanns i verkligheten. Den Connecta-anställde tog själv de pengar som privatpersonerna betalade in. I slutet av 2010 avled den Connecta-anställde och Connecta försattes i konkurs.

Connecta hade en ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling hos Länsförsäkringar. Privatpersonerna har velat få ersättning ur ansvarsförsäkringen för den skada som den Connecta-anställde orsakat dem.

För att ansvarsförsäkringen ska gälla krävs att skadan uppkommit vid försäkringsförmedling. Hovrätten konstaterar att det varit fråga om ”finansiella produkter” som inte existerade och att den Connecta-anställde aldrig haft avsikt att förmedla någon verklig försäkring. Det har då inte varit fråga om försäkringsförmedling.

Eftersom det inte varit fråga om försäkringsförmedling omfattas privatpersonernas skadeståndsanspråk inte av ansvarsförsäkringen och de kan därför inte få ersättning.

Hovrättens fyra ledamöter var eniga. Rättens ordförande, hovrättsrådet Katarina Rikte, understryker i en kommentar: ”Målet har inte handlat om den Connecta-anställdes eller Connectas skadeståndsansvar mot privatpersonerna. Det har i stället gällt frågan om ansvarsförsäkringen omfattar den Connecta-anställdes agerande mot dem.”

Senast ändrad: 2015-11-30

För mer information kontakta:

Katarina Rikte
Hovrättsråd
040-35 57 55

Hanna Kiviniemi Köngäs
Domstolshandläggare
040-35 57 61/hanna.kiviniemikongas@dom.se

Målnummer:

T 2069-14