JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten har i dag meddelat dom i målet om tvångsäktenskap

[2016-10-07] Hovrätten över Skåne och Blekinge

Liksom tingsrätten dömer hovrätten dels de två tilltalade för ett antal brott mot en ung man, dels den ena av gärningsmännen även för tvångsäktenskap och olaga hot riktat mot hans dotter. Hovrätten fastställer också de straff som tingsrätten dömde dem till.

 

Både målsägandena, de två tilltalade som dömdes vid tingsrätten och åklagaren hade överklagat tingsrättens dom. Målsägande var en ung kvinna och hennes pojkvän. Tilltalade var fadern till kvinnan och en bekant till honom.

 

Tingsrätten ansåg att kvinnans och pojkvännens berättelser fick ett starkt stöd av den övriga bevisningen och grundade domen på detta. Hovrätten gör samma bedömning av bevisningen som tingsrätten. Hovrätten kommer också till samma slutsatser som tingsrätten när det gäller vilka brott de tilltalade ska dömas för och vilka straff de ska få.

 

Det innebär att hovrätten dömer fadern och dennes bekant för olaga frihetsberövande, misshandel, sexuellt ofredande, rån och utpressning av den unga kvinnans pojkvän. Fadern och dennes bekant frihetsberövade pojkvännen genom att tränga sig in i dennes bil. Även en tredje person, vars identitet är okänd, medverkade. Pojkvännen drogs från förarplatsen till baksätet och misshandlades. Med fadern som förare tvingades pojkvännen med på en bilfärd i Skåne. På en offentlig toalett vid Järavallen tvingade gärningsmännen pojkvännen att klä av sig och böja sig framåt. De satte ett bollträ mellan hans skinkor, filmade honom och tvingade honom att säga sitt namn. I ett senare skede upprepades detta i ett garage. Under frihetsberövandet utsattes pojkvännen för upprepade dödshot och han förmåddes på detta sätt att ta ut pengar ur en bankomat i Landskrona. Genom dödshot förmåddes pojkvännen också att dagen efter överlämna ytterligare pengar till gärningsmännen.

 

Fadern döms även för tvångsäktenskap och olaga hot gentemot dottern. Sedan dottern kommit till Afghanistan förmådde fadern, genom att utnyttja hennes utsatta belägenhet där, att ingå ett äktenskap som blev giltigt i Sverige.

 

Faderns bekant döms till tre års fängelse för brotten mot pojkvännen. När det gäller fadern bedömer hovrätten att brotten mot dotterns pojkvän har ett högre straffvärde än tre år, bl.a. eftersom brottsligheten varit hedersrelaterad. För den samlade brottsligheten mot dottern och hennes pojkvän döms fadern till fyra års fängelse.
 

 

Senast ändrad: 2016-10-07

För mer information kontakta:

Bob Nilsson Hjorth
Hovrättsråd
040-35 58 34

Anna Graninger
Hovrättsråd
040-35 57 30

Ann Christin Carrrby
Domstolshandläggare
040-35 57 46

Målnummer:

B 1903-16