JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten friar mutbrottsdömd på Migrationsverket

[2015-12-07] Hovrätten över Skåne och Blekinge

Hovrätten frikänner nu en tjänsteman vid Migrationsverkets kontor i Malmö som av tingsrätten dömts till tre års fängelse för mutbrott m.m.. Tingsrättens friande dom mot en kollega till mannen står fast. En tredje tilltalad döms till nio månaders fängelse för medhjälp till grov urkundsförfalskning.

Den 43-årige tjänstemannen vid Migrationsverket dömdes av tingsrätten för att under 2008 ha tagit mutor för att se till att sju utlänningar som inte hade rätt till det fick bevis om uppehållsrätt. Han dömdes också för att ha medverkat till när bulgariska pass och id-kort förfalskades till personerna.

Hovrätten konstaterar att tjänstemannen i ett av fallen pekats ut av den berörda utlänningen, i ett annat inte av någon, och i fem av fallen enbart av en medtilltalad. Utpekandena har enligt hovrätten ett för lågt bevisvärde. Åtalet mot mannen får inte heller nämnvärt stöd av annan bevisning. Hovrätten ändrar därför tingsrättens dom och frikänner 43-åringen.

En annan tjänsteman vid Migrationsverkets kontor i Malmö frikändes av tingsrätten från åtal för tre grova tjänstefel och ett grovt mutbrott. Åklagaren överklagade tingsrättens dom, men hovrätten ställer sig helt bakom tingsrättens bedömning.

Den tredje tilltalade drev restaurang nära Migrationsverkets lokaler. Han berättade att han förmedlat pengar och handlingar men att han inte förstått att hanteringen var olaglig. Liksom tingsrätten dömer hovrätten honom för medhjälp till grov urkundsförfalskning. Han dömdes av tingsrätten också för medhjälp till 43-åringens mutbrott. I denna del frikänner hovrätten honom, eftersom det inte styrkts att 43-åringen begått något brott. Hovrätten halverar mannens straff.

Senast ändrad: 2015-12-03

För mer information kontakta:

Elisabeth Hägglund Nortén
Hovrättsråd
040-35 57 18/elisabeth.hagglundnorten@dom.se

Målnummer:

B 1399-15