JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål om diskrimineringsersättning

[2016-04-14] Hovrätten över Skåne och Blekinge

Hovrätten avslår yrkande om diskrimineringsersättning till muslimsk kvinna som inte ville ta i hand vid ett läkarbesök

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dag meddelat dom i ett mål där Diskrimineringsombudsmannen yrkade diskrimineringsersättning till en muslimsk kvinna som inte ville hälsa genom att ta i hand vid ett läkarbesök. Kvinnan skulle genomgå en läkarundersökning, men undersökningen genomfördes inte. Enligt Diskrimineringsombudsmannen var skälet till detta att läkaren vägrade undersöka kvinnan om hon inte tog honom i hand. Hovrätten anser att Diskrimineringsombudsmannen inte bevisat att detta var anledningen till att undersökningen inte genomfördes. Kvinnan får därför inte någon diskrimineringsersättning.

Senast ändrad: 2016-04-14

För mer information kontakta:

Martin Nilsson
Hovrättsråd
040-35 58 95

Målnummer:

T 1157-15