JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Busschaufför döms

[2017-10-10] Hovrätten över Skåne och Blekinge

Hovrätten dömer den busschaufför som körde på och dödade en man och skadade en kvinna i samband med fjärrvärmeläckan i Lund 2015

I februari 2015 hade hett vatten runnit ut kring Centralstationen i Lund och polisen därför spärrat av Bangatan. Busschauffören hade stannat sin buss i korsningen Bangatan/Klostergatan och fått instruktion från polisen att svänga direkt höger in på Klostergatan för en omväg. I stället kom bussen att köra upp på trottoaren på Bangatan och där köra på mannen och kvinnan.

Hovrätten anser att åklagaren inte har motbevisat chaufförens invändning att bussen rusade iväg efter att han trampat lätt en gång på gaspedalen. Men utredningen visar att chauffören inte bromsade före påkörningen och att det inte var något fel på bussens bromsar. Tingsrätten tyckte inte att busschauffören var oaktsam. Hovrätten beaktar att chauffören hade lång erfarenhet som yrkeschaufför och att han hade en särskilt ansvarsfull uppgift. Hovrätten konstaterar att körförhållandena på platsen var speciella men anser att chauffören då borde ha varit extra försiktig och att han hade flera sekunder på sig att bromsa. En enig hovrätt anser därför att chauffören var oaktsam.

– Det kan vara svårt att avgöra om en förare har varit straffbart oaktsam säger rättens ordförande Katarina Rikte, i en kommentar. Hovrätten anser att det kunde krävas av chauffören att han omedelbart skulle bromsa när bussen rusade iväg. Eftersom han inte gjorde det och därmed orsakade mannens död och kvinnans skada ska han dömas för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.

– Det är inget uppsåtligt brott som busschauffören döms för och han är ostraffad sedan tidigare, säger Katarina Rikte. Hovrätten bestämmer därför påföljden till villkorlig dom och 80 dagsböter.

Senast ändrad: 2017-10-10

För mer information kontakta:

Joakim Svensson
T.f. hovrättsassessor
040-35 57 41

Målnummer:

B 2862-16