JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Även hovrätten dömer idrottsprofilen för grovt olaga tvång

[2017-10-12] Hovrätten över Skåne och Blekinge

Blekinge tingsrätt dömde den 22 juni 2017 en man för grovt olaga tvång vid 42 tillfällen och bestämde straffet till sex års fängelse. Hovrätten har i dag fastställt den domen.

Idrottsprofilen har menat att han genomfört övningar med målsägandena för att de skulle bli bättre idrottsutövare och att målsägandena samtyckt till detta. Han ville därför bli frikänd. Hovrätten anser, liksom tingsrätten, att målsägandena har varit utsatta för påtryckningar från idrottsprofilen och att de därför inte har lämnat något frivilligt och allvarligt menat samtycke. Hovrätten har bedömt att mannen har haft uppsåt till att målsägandena inte samtyckt.

Över lag har det varit fråga om utdragna och allvarliga gärningar där ungdomarnas andning har begränsats på olika sätt samtidigt som deras rörelsefrihet varit starkt begränsad. Det har typiskt sett funnits en beaktansvärd risk för livshotande tillstånd om inte andningsbegränsningen hade avbrutits i tid.

I skadeståndsdelen har hovrätten gjort en lite annorlunda bedömning än tingsrätten. De flesta målsägandena har därför fått något högre skadestånd.

Brotten har riktat sig mot tolv ungdomar som från 2007 i olika perioder har ingått i det team som den dömde mannen varit ledare för. När två av målsägandena i januari 2016 berättade för varandra och sedan för sina föräldrar om vad de varit med om uppdagades brottsligheten.

Åklagaren hade överklagat och begärt att de andningsbegränsande åtgärderna skulle bedömas som grov misshandel och att fängelsestraffet skulle blir längre. Hovrätten har liksom tingsrätten ansett att de andningsbegränsande åtgärderna ska bedömas som en del av det olaga tvånget och inte som grov misshandel

Senast ändrad: 2017-10-12

För mer information kontakta:

Bob Nilsson Hjorth
Hovrättsråd och vice ordf.
040-35 58 34

Katarina Kölfors
Hovrättsråd
040-35 58 79

Målnummer:

B 1844-17