JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Även hovrätten dömer fotbollsspelaren i Malmö till fängelse för våldtäkt mot barn

[2018-08-28] Hovrätten över Skåne och Blekinge

Malmö tingsrätt dömde den 8 juni 2018 en fotbollsspelare i Malmö FF för att vid två tillfällen, då han var 21 år, haft frivilliga samlag med en 14-årig flicka. Han dömdes för våldtäkt mot barn till fängelse i 2 år och 8 månader samt att utvisas ur Sverige med förbud att återvända hit inom 10 år. Hovrätten har i dag fastställt den domen.

Fotbollsspelaren skulle även betala skadestånd till målsäganden med 150 000 kr. Den ena händelsen hade enligt tingsrätten ägt rum i en lägenhet i Malmö och den andra händelsen på en toalett i Folkets Park i Malmö. 

Fotbollsspelaren överklagade domen till hovrätten och ville bli frikänd. Han åberopade tre nya vittnen. Ett av vittnena skulle enligt fotbollsspelaren bevisa att han och flickan inte kunde ha haft samlag i en lägenhet vid den tidpunkt flickan sagt. Till skillnad från vid tingsrätten erkände han att han hade varit i Malmö vid det andra tillfället De båda andra vittnena skulle enligt fotbollsspelaren bevisa att han hade ett så snävt tidsschema att han inte kunde ha hunnit med att vara med flickan inne på en toalett i Folkets Park.

Hovrätten har i dag fastställt tingsrättens dom i samtliga delar. – Uppgifterna från de nya vittnena i hovrätten är inte oförenliga med vad flickan berättat och lämnar inget utrymme för tvivel att de haft samlag på det sätt hon berättat, säger hovrättsrådet Bob Nilsson Hjorth i en kommentar.

Även hovrätten kommer fram till att det är bevisat att flickan vid samlagen var under 15 år och att fotbollsspelaren insett det samt bedömer gärningarna som våldtäkt mot barn. I frågorna om påföljd för fotbollsspelaren, utvisning och skadestånd gör hovrätten samma bedömningar som tingsrätten.

 

Senast ändrad: 2018-08-24

För mer information kontakta:

Bob Nilsson Hjorth (ordförande)
Hovrättsråd
040-35 57 00

Lars Henriksson (referent)
Hovrättsråd
040-35 57 00