JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Även hovrätten dömer SVT-medarbetare för människosmuggling

[2017-10-30] Hovrätten över Skåne och Blekinge

Malmö tingsrätt dömde våren 2017 en reporter, en fotograf och en tolk från teamet bakom SVT-serien Fosterland för människosmuggling av normalgraden och bestämde straffet för var och en av de åtalade till villkorlig dom med samhällstjänst. Hovrätten har idag fastställt tingsrättens dom.

Sommaren 2014 var de tre SVT-medarbetarna i Grekland för att spela in delar av serien Fosterland. Under inspelningen vädjade en då 15-årig flyktingpojke från Syrien om att få följa med teamet från Grekland. Sällskapet reste sedan med honom med bl.a. båt och tåg genom Europa för att slutligen komma till Sverige, där han några dagar efter ankomsten sökte asyl.

 

Hovrätten har liksom tingsrätten kommit fram till att SVT-medarbetarna uppsåtligen har hjälpt pojken att resa genom Europa och in i Sverige, att deras handlande inte är straffritt med hänvisning till humanitära skäl och att brotten ska rubriceras som människosmuggling av normalgraden. ”Förhållandena i Grekland var mycket besvärliga för pojken men det fanns möjlighet att söka asyl i flera länder med ett fungerande asylsystem som teamet passerade under sin resa till Sverige” säger hovrättspresidenten Lennart Svensäter i en kommentar.

Åklagaren hade också överklagat och yrkat att hovrätten skulle bestämma påföljden till fängelse. Hovrätten har precis som tingsrätten ansett att det är möjligt att i stället för fängelse välja påföljden villkorlig dom med samhällstjänst.

Senast ändrad: 2017-10-30

För mer information kontakta:

Lennart Svensäter
Hovrättspresident
040--35 57 34

Målnummer:

B 707-17