JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hovrättens domkrets

Hovrätten har sitt säte i Malmö och dess domkrets utgörs, som framgår av namnet, av Skåne län och Blekinge län. Målen överklagas från sju tingsrätter, av vilka den största är Malmö tingsrätt.

Tingsrätterna inom hovrättens domkrets: 

  • Blekinge tingsrätt
  • Helsingborgs tingsrätt
  • Hässleholms tingsrätt
  • Kristianstads tingsrätt
  • Lunds tingsrätt
  • Malmö tingsrätt
  • Ystads tingsrätt

Målen handläggs i allmänhet i Malmö.  
Senast ändrad: 2013-12-03