JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Historik

När Skåne och Blekinge genom Roskildefreden år 1658 blev svenska, kom provinserna rättsligt att höra under Göta hovrätt, där det inrättades en särskild skånsk avdelning. I början av 1800-talet var arbetsbördan inom Göta hovrätt mycket tung. Kungen, Carl XIV Johan, tog då personligen initiativet till en ny hovrätt i Kristianstad för de sydliga landskapen. Kungen hade, efter förebild från förhållandena i det napoleonska Frankrike, sympatier för en decentraliserad överrättsorganisation. Beslutet år 1820 att inrätta Hovrätten över Skåne och Blekinge drevs igenom trots starkt motstånd från statsrådets ledamöter.

Kring förra sekelskiftet hade tyngdpunkten i regionen förskjutits till västra Skåne med Malmö som expanderande huvudort. Allt fler röster höjdes för att hovrätten skulle ha sitt säte i Malmö. Denna stad erbjöd sig att svara både för tomt och för hovrättsbyggnad. I oktober 1917 flyttade så hela hovrätten till Malmö.
Senast ändrad: 2009-10-05