JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beskrivning av hovrättens nya byggnad

Kort beskrivelse af arkitekturen og hovedelementerne, Kv. Flundran 2, Malmö

Bygningen og forpladsen.

Malmös nye "Hovrätten över Skåne och Blekinge" indgår i udviklingen og fornyelsen af Universitetsholmen. Med sin letgenkendelige form ligger den som et markant nybyggeri og føjer sig ind i ambitionerne om at gøre området til en moderne og tidssvarende bydel.

Placeringen er central og enestående på kanten til kanalen og gångstråket som forbinder sig med byen. Her finder man en fint detaljeret forplads indrettet både som adgang til bygningen, men også til ophold. Arealet vender mod syd, og under den nye række af træer etableres bænke, så vandet og udsigten kan opleves på bedste vis. Belægningen udføres i store felter af platsgjuten beton med et ilagt mønster af mørk natursten. I de mørke timer vil pladsen blive oplyst af lavtsiddende lysgivere samt af lysende striber på den lave mur bag bænkene.

Ved ankomsten mødes man af bygningens lange buede facader, hvis mørke farve udtrykker en rustik tyngde, som spiller op mod havnemiljøet og nærheden til vandet. Facaderne er opbygget som en moderne fortolkning af byggesten. De smyger sig omkring bygningens form og lader sollyset danne skygger under de varierende fremspring. Også vinduesbåndene indgår i denne bevægelighed med sine springende rytmer.

Ankomstrummet.

Som et modspil til facaden bydes man som besøgende velkommen af en stor og lys åbning med et glasparti med blanke sprosser i rustfrit stål.

Selve rummet indenfor er lyst og imødekommende. Væggene er behandlet med en lys gråbrun indfarvet gipspuds - en lys sepiatone, som danner baggrund for to værker af den svenske billedkunstner Gunnel Wåhlstrand.

Formen på rummet er som en tragt, der danner overgangen til bygningens indre. Gulvet stiger, loftet falder og væggene samler sig. Man bliver som gæst suget ind. Omkring receptionen er rummet mindst. Det er intimt og nede i dimension. Således forstærkes oplevelsen, når man dernæst træder ud i atriet. Nu åbner rummet sig i størrelse og op mod dagslyset, som strømmer ind gennem glasset der dækker hele atriets tagflade. Igennem dagen vil himlens skyer og lysets skiften kunne ses aftegnet i rummet.

I atrievæggenes indvendige facade er der en rytme og et spil. Vinduesåbningerne er placerede i en levende komposition, som ligger i forlængelse af den dynamik, der kendetegner oplevelsen af huset.

Opdeling af bygningen.

Huset rummer fire etager plus kælder.

På entreplan er bygningens udadrettede hovedfunktioner samlet. Her finder man udover reception, samtalerum og inforum - 9 sessionssale, som varierer i størrelse og udrustning. Hver sal har sin karaktergivende farvetone, som udtrykker sig ved et bånd midt på to modstående vægge.

Husets øverste etager rummer kontorer med store glaspartier. Det udnytter dagslyset og giver åbenhed og kontakt på tværs af korridorer og atrium. Aktiviteterne er ikke gemt væk, men tværtimod gjort synlige, hvilket skaber en god atmosfære og en oplevelse af liv og aktivitet til hele bygningen.
Senast ändrad: 2010-10-15