JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

En hovrätts huvuduppgift är att handlägga mål som överklagas från tingsrätterna inom hovrättens domkrets (Skåne och Blekinge). Andra viktiga uppgifter är att utbilda jurister till domare och att avge yttranden till regeringen över förslag till ny lagstiftning.

De överklagade målen är i huvudsak brottmål och tvistemål. Det finns också övriga mål, t.ex. om utmätning, konkurs eller häktning. Målen avgörs antingen efter muntlig förhandling (huvudförhandling) eller efter föredragning (på handlingarna). För att hovrätten ska pröva ett mål fordras i vissa fall prövningstillstånd.

 

                            

 Senast ändrad: 2009-10-13

Hovrättens vapen

Vapnet för Hovrätten över Skåne och Blekinge.