JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten friar skorstensfejarmästaren i Potatisåkernbranden

[2013-12-16] Hovrätten över Skåne och Blekinge

Åklagaren har inte styrkt att en skorstensfejarmästare har medverkat till att vålla branden på Potatisåkern i november 2007 genom att utfärda ett besiktningsbevis utan erinran eller alternativt genom att brista i kontroll av den bakomliggande besiktningen. Hovrätten fastställer tingsrättens friande dom

Åklagaren har som utgångspunkt påstått att branden på Potatisåkern har orsakats av att en kamin med rökkanal har installerats på ett felaktigt sätt och att skorstensfejarmästaren, trots insikt om bristerna, godkänt installationen.

Hovrätten kommer fram till att den valda konstruktionslösningen av kaminen och rördragningen inte i sig strider mot de brandkrav som gällde vid tillfället. Däremot brast installationen på annat sätt genom att isoleringen verkar ha varit skarvad och avståndet till brännbart material för kort.

”Då är frågan om de bristerna har orsakat branden. Även om det finns mycket som talar för det finns det också en osäkerhet. Den omfattande utredningen leder inte till att det går att eliminera alternativa brandorsaker och inte heller går det att säkert fastställa hur branden har uppkommit. Det är därför inte visat med det höga beviskrav som ställs i brottmål att branden har orsakats  av brister i installationen” säger rättens ordförande, hovrättslagmannen Göran Lundahl.

Hovrätten kommer också fram till att åklagaren inte har bevisat att skorstensfejarmästaren har fått sådan information i samband med att han undertecknade besiktningsbeviset att han har insett att det funnits brister eller att han borde ha granskat besiktningen närmare.

 

Senast ändrad: 2013-12-16

För mer information kontakta:

Göran Lundahl
Hovrättslagman
0767-616940 Tillgänglig mellan kl. 12-13 och efter 16.00

Målnummer:

B 3149-12