Hovrätten över Skåne och Blekinge

Postadress: Box 846, 201 80 Malmö
Besöksadress: Hovrättstorget 1, 211 18 Malmö
Tel: 040-35 57 00

Hovrätten

Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål och tvistemål som redan har behandlats i tingsrätt.

Brottmålsrättegången, informationsbroschyr på några olika språk;
swe, eng, pol, BKS, Ara, per

Läs mer om hovrätten.

Årtalen i markbeläggningen
 

Nyheter och pressmeddelanden

Aktuell information

Enkätundersökning

Under perioden den 15 september till den 17 oktober kommer en enkätundersökning genomföras bland de tilltalade i hovrätten. Syftet är att se över service och bemötande i vår verksamhet.